نویسنده

چکیده

  در این مقاله, جهان متقارن نسبت به ماده و پادماده, به شکلی که در آن بلوکهای ماده و پادماده جدا از هم باشند, بررسی می­شود. نشان داده می­شود که شارگامای حاصل از برخورد ماده ـ پادماده در مرز بلوکها فقط در صورتی با مقدار مشاهده شده سازگار است, که اندازه این بلوکها خیلی بیشتر از اندازه افق باشد.

عنوان مقاله [English]

A Matter-Antimatter Symmetric World and Gamma-Ray Background

نویسنده [English]

  • M. Khorrami

تحت نظارت وف ایرانی