نویسنده

چکیده

    ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف MRL آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس   عصر به خیر خدمت استادان، محققین،‌ دانشجویان و همه خانمها و آقایان شرکت کننده در اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی.   فکر می‌کنم با برگزاری این کنفرانس گامی مناسب در جهت پیشرفت جامعه تحقیقاتی- علمی کشور در زمینه ابررسانایی برداشته شده است، که از این جهت بسیار خوشحالم. این امر تنها به دلیل مشارکت همه جانبه افراد بسیاری در کمیته‌های علمی و اجرایی در برگزاری کنفرانس و به خصوص حضور شما اساتید و محققین و دانشجویان در ارائه نتایج تحقیقات خود که موجب اعتلای علمی کنفرانس شدند، ممکن گردید. این افتخار بزرگی برای من است که سهم کوچکی در این موفقیت داشته‌ام.   در این کنفرانس مسائل متعددی در شاخه‌های مختلف ابررسانایی مطرح شد و توان بالای محققین کشور در انجام تحقیقات در حد بین‌المللی به وضوح مشاهده ‌شد. مقالات مطرح شده در بخش تجربی بیشتر در زمینه بررسی خواص الکتریکی و الکترونی خانواده‌های YBCO و BSCCO و بررسی جاینشینی‌های عناصر متفاوت به جای مس، آلایش نانوتیوبها در به دام اندازی گردشاره‌ها، مطالعه مدهای فونونی، ساخت سیم و نوار 2 MgB ، و ابررساناهای مغناطیسی روتنوکوپراتها متمرکز بود. در بخش محاسباتی- نظری، با بهره‌گیری از روشهای محاسباتی متنوع، کار بیشتر در زمینه ساختار الکترونی خانواده‌های 123، 2 MgB ، فرمیونهای سنگین، روتنایدها و همچنین ابررسانایی در الماس و نانولوله‌های کربنی، پیوندگاههای جوزفسون و اسکوئیدها، و محاسبه دیاگرام فاز در خانواده‌های مختلف ابررسانایی متمرکز بود.   علاوه بر سخنرانیهای پر بار، پوسترها نیز از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بودند، و در پایان از شایستگی و موفقیت دو محقق جوان از دانشگاههای صنعتی اصفهان و تهران در زمینه ابررسانایی و نمایش بهترین پوستر از دانشگاه الزهرا قدردانی شد.   در میزگرد کنفرانس تشکیل یک شبکه همکاری تحقیقاتی در زمینه ابررسانایی مطرح شد و بحثهای زیادی در مورد چالشهای ابررسانایی دمای بالا، لزوم ارتقای دانش عمومی در رشته ابررسانایی در کشور، معضل تمایل روزافزون نظریه پردازان و تجربه‌گران به پرداختن به پروژه‌های شبیه‌سازی به جای پروژه‌های نظری و یا تجربی، تشکیل قطب علمی ابررسانایی از مراکز فعال در کشور، ارزیابی چاپ یک مجله پژوهشی مخصوص ابررسانایی، و ... صورت گرفت و تصمیمات مقتضی گرفته شد.   بسیار خوشحالم که این کنفرانس فرصتی را فراهم نمود تا محققین کشور بتوانند ضمن تبادل اطلاعات و تجربیاتشان به نقطه نظرات مشترکی در تعقیب امور تحقیقاتی گروهی دست یابند. تنها در گرو انجام تحقیقات گروهی است که می‌توان به رشد و شکوفایی در این زمینه مطمئن شد.   در پایان، مایلم بار دیگر از حضور فعال شرکت کنندگان در کنفرانس و همه کسانی که در برگزاری موفق این کنفرانس سهم بسزایی داشته‌اند به خصوص کمیته‌های علمی و اجرایی و همکاران دانشجو که زحمات بسیاری کشیده‌اند تشکر کنم. جا دارد که از دانشگاههای الزهرا، شهید چمران اهواز، کردستان، و گروه صنعتی آباسیک و مؤسسه فرهنگی آموزشی پیوند ادب که با حمایتهای مالی خود برگزاری کنفرانس را تسهیل نمودند تشکر خاص نمایم.   دو سال دیگر دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی در 14 و 15 بهمن 1388 توسط آقای دکتر مرتضی زرگر شوشتری و همکاران ایشان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد. به امید تجدید دیدار همگی شما در آنجا.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی