نویسنده

چکیده

  در اینجا یک رابطه تحلیلی برای توزیع شدت پراکندگیها در نمودارهای پراش از نمونه‌های دو قلویی ارائه می‌گردد. نشان داده می‌شود که در اثر تداخل از نواحی دوقلویی قله‌هایی در مکانهای مجازی پیکهای فاز تتراگونال ظاهر می‌گردد که به آنها قله‌های مرکزی گفته می‌شود و شدت آنها متناسب با ارتورومبوسیتی و پهنای نواحی دوقلویی است. پژوهشگرانی که علاقه‌مند به مباحث انتقال فاز ساختاری که همراه با کاهش تقارن می‌باشند ممکن است بپذیرند که پهنای نواحی دوقلویی را به عنوان یک پارامتر نظم در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural analyses of diffraction patterns from a twined HTc superconductor YBCOx (0

نویسنده [English]

  • B Khoshnevisan

چکیده [English]

 In this study we introduce a new analytical expression for the intensity distribution of the diffraction patterns from a twined sample of YBCOx ( YBa2Cu3O6+x, 0

کلیدواژه‌ها [English]

  • twinning
  • phase transition
  • high temperature superconductor

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی