نویسندگان

چکیده

نما یه‌های پراش XRD از نمونه پودری ابررسانای YBa2-xKxCu3O7-y و (0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of potassium doping in superconductor YBa2-xKxCu3O6+y by XRD analyses

نویسندگان [English]

  • B Khoshnevisan
  • M Farbod

چکیده [English]

  We have used GSAS package for Reitveld analysis of XRD data from H-Tc superconductor powder YBa2-xKxCu3O7-y (0

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • structural phase transition
  • Reitveld refinement

تحت نظارت وف ایرانی