نویسندگان

چکیده

  در این مقاله ابررسانای سیستم (Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO به روش واکنش حالت جامد ساخته شد. تأثیر آلایش موادی از قبیل سرب، کادمیم، آنتیموان، مس و زمان پخت بر دما و چگالی جریان بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. ریزساختار و ریخت­شناسی نمونه­ها توسط XRD ، SEM و EDX مطالعه گـردید. نتایج نشان دادند که در صد فاز 2223- Bi ، دما و چگالی جریان بحرانی در ابررسانای پایه بیسموت به دمای پخت، زمان پخت، نوع و مقدار آلایش بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bi-based superconductor

نویسندگان [English]

  • S E Mousavi
  • M Zargar Shoushtari

چکیده [English]

  In this paper, Bi-Sr-Ca-Cu-O (BCSCCO) system superconductor is made by the solid state reaction method. The effect of doping Pb, Cd, Sb, Cu and annealing time on the critical temperature and critical current density have been investigated. The microstructure and morphology of the samples have been studied by X-ray diffraction, scanning electron microscope and energy dispersive X-ray. The results show that the fraction of Bi-2223 phase in the Bi- based superconductor, critical temperature and critical current density depend on the annealing temperature, annealing time and the kind and amount of doping .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bi-based superconductor
  • Pb and Cd and Sb and Cu doping
  • annealing conditions
  • transition temperature
  • current density

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی