نویسندگان

چکیده

  در این تحقیق ما به ساخت سیم ابررسانا بر پایه ابررسانای Bi- 2223 به روش PIT می­پردازیم. نمونه­ ها با روش حالت جامد ساخته شدند. پس از مرحله تکلیس، نمونه‌های با درصدهای وزنی 0 ، 5، 1 0 ، 15، 2 0 و 25% نقره، ساخته شده و در دمای 83 0 درجه سانتی­گراد کلوخه­سازی شدند. پس از انجام آزمایشهای لازم بر روی نمونه ­های حجمی و پودر کردن آنها، پودر­ها را داخل تیوپ نقره ریخته و سیم ابررسانای بر پایه Bi- 2223 ساختیم. نتایج حاصل نشان می­دهند که با افزایش درصد نقره پودر­های اولیه در سیم های ابررسانا، چگالی جریان بحرانی بیشتر می­شود و دمای گذار سیمها نیز مقداری بهبود پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Ag in structural, electrical and magnetic properties of Ag-sheated Bi-2223 wires

نویسندگان [English]

  • D Sohrabi
  • H Salamati
  • P Kameli

چکیده [English]

 In this study, the superconducting properties of Bi-2223/Ag wires, made by the PIT method have been studied. Powder samples were prepared using conventional solid state reaction method. After calcination, samples with different Ag percent (0, 5, 10, 15, 20, and 25) prepared and sintered at 830 °C. It was shown that Ag addition has not only affected the formation of the desired Bi-2223 phase and the microstructure of these wires, but also influenced on the critical current density (JC ) and critical temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superconductor wire
  • Bi-2223
  • Ag doping
  • structural
  • electrical
  • and magnetic properties

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی