نویسندگان

چکیده

  نمونه­ های ابررسانای پایه بیسموت آلاییده شده با نقره، تحت تابش نوترون قرار گرفتند، نشان داده شد که از شدت الگوی پراش اشعه ایکس نمونه­ها کاسته شده و دمای گذار نمونه­ها 7 تا 10 درجه کلوین کم می‌شود. همچنین تابش نوترون­ها باعث کاهش حدود 50% از مقاومت بهنجار نمونه­ها گردید، بنابراین بهره­گیری از تابش نوترون از روشهای بهبود برخی از خواص ابررساناها می­تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Low-energy neutron irradiation on Bi-based (2223) Ag superconductors

نویسندگان [English]

  • H Najafpour
  • H Sedghi
  • R Khoda-bakhsh

چکیده [English]

 Bi-based and Ag-doped superconductors were irradiated by neutrons. Experimental result showed that XRD patern-intensity of irradiated Bi-based sample was decreased and The Tc of these samples were decreased by 7-10 K. The neutron irradiated sample was also found to decrease by 50% the normal state resistivity of samples. Therefore, neutron irradiation is a useful method to improve the superconductivity behavior of Bi-based materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutron irradiation
  • Bi-based superconductor
  • Ag doping
  • transition temperature
  • normal resistivity

تحت نظارت وف ایرانی