نویسندگان

چکیده

  در این پژوهش فاز ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y  به روش واکنش حالت جامد تهیه و تأثیر افزودن درصدهای گوناگون نانوپودر آلومینا (تا یک درصد وزنی) بر تشکیل فاز و ویژگیهای ابررسانایی آن بررسی شد. نتایج حاصل از الگوهای پراش پرتو ایکس نشان داد که افزودن 2/0 درصد وزنی نانو پودر آلومینا به فاز ابررسانا، تشکیل فاز 2223-Bi را به گونه چشمگیری بهبود می­بخشد. چگالی جریان بحرانی و دمای گذار نمونه­ها به روش چهار میله­ای اندازه­گیری شد، نتایج نشان داد که با افزودن نانو پودر آلومینا چگالی جریان بحرانی افزایش می­یابد و از مقدار 2  36A/cm  برای نمونه فاقد آلومینا به مقدار 2 107A/cm  در نمونه شامل 5/0 درصد وزنی نانوپودر آلومینا می­رسد. از سوی دیگر نتایج نشان می­دهند که افزودن نانوپودر آلومینا تأثیر به سزایی بر دمای گذار نمونه­ها نداشته و برای همگی آنها حدود 108K است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Al2O3 nanopowder addition on the phase formation and the superconducting properties of Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y

نویسندگان [English]

  • A Aftabi
  • M Mozaffari
  • P Kameli

چکیده [English]

  In this work Bi1.6Pb0.4Sr1.9Ca2.1Cu3O10-y superconducting system (Bi2223) has been prepared by solid state reaction and the effect of nanoalumina additive on the phase formation and supercoducting properties have been investigated. XRD investigations show that addition of 0.2 wt% of nanoalumina on the superconducting system improved Bi-2223 phase formation . The results show that Jc increases from 36 A/cm2 for the nanoalumina free sample to 107 A/cm2 for the sample with 0.5 wt% nanoalumina.On the other hand results show that the transition temperature (Tc) of all samples is around 108 K and addition of nanoalumina has not affected Tc significantly .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bi-based superconductor
  • nanoalumina additive
  • Bi-2223 phase
  • critical current density
  • transition temperature

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی