نویسندگان

چکیده

  مروری بر تحقیقات اخیر در زمینه ابررسانای 2 MgB با تمرکز بر سیم و نوار این ابررسانا ارائه خواهد شد. سیم و نوار این ابررسانا تهیه و مشخصات آن اندازه گیری شده است. چگالی جریان بحرانی بالایی برای سیم و نوار ابررسانا با روکش فلزی به دست آمده است. مواد مختلفی به عنوان روکش مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایشها نشان می‌دهد که آهن بهترین گزینه برای روکش سیم و نوار این ابررسانا است. علاوه بر سیم و نوار، سیم پیچ این ابررسانا نیز ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که این ابررسانا دارای قابلیت کاربرد زیادی در صنعت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recent developments on superconducting magnesium diboride wires and tapes

نویسندگان [English]

  • S Soltanian
  • M M Soltanzadeh
  • SH Wang
  • J Horvat
  • S X Dou

چکیده [English]

 MgB2 wire and tape were prepared using the powder in tube and reaction in-situ technique. All samples were characterized using the XRD, SEM, TEM, as well as transport and magnetic measurements. High transport and magnetic critical current density values have been obtained for metal-clad wires and tapes. Different sheath materials have been examined, but Fe appears to be the best sheath for MgB2 superconductors. In addition to wires and tapes we also attempt to prepare superconducting coils. Results on transport Jc of solenoid coils up to 100 turns fabricated with Cu-sheathed MgB2 wires using a wind-reaction in-situ technique are reported. The results indicate that the MgB2 wires have potential for large scale applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MgB2 wire and tape
  • critical current density

تحت نظارت وف ایرانی