نویسنده

چکیده

  آهنگ واهلش شبه ذرات گرم و داغ هنگامی که با یکدیگر پراکنده شوند محاسبه شده است. احتمالات گذار در دماهای پایین بر حسب ضرایب بوگویوبوف، دامنه‌های پراکندگی یکتایی و سه تایی و پارامترهای لاندائو به­دست آمده است. مقایسه نتایج نظری با تجربی، مقدار دو پارامتر لاندائو را به­دست می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relaxation rates of thermal and hot quasiparticles in a d-wave superconductor

نویسنده [English]

  • M A Shahzamanian

چکیده [English]

  The relaxation rates of thermal and hot quasiparticles when scatter with each other are calculated. The transition probabilities at low temperatures express in terms of Bogoliubov coefficients, singlet and triplet scattering amplitudes and dimensionless Landau parameters. Comparison of the theoretical and experimental results gives the values of two Landaus parameters .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relaxation rate
  • thermal and hot quasiparticles
  • Landau parameters

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی