نویسندگان

چکیده

  ما جفت شدگی موج d را نزدیک تشدید فشباخ بررسی خواهیم کرد. با استفاده از پتانسیل نوزیرز و اشمیت ـ رینک که دامنه پراکندگی انرژی‌ـ پایین دو جسمی را ایجاد می‌کند با کمینه سازی انرژی به پاسخ تحلیلی معادله گاف و حالت زمینه در دمایT=0  خواهیم رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ground state superfluid of Fermi gas near d-wave Feshbach resonance

نویسندگان [English]

  • M Khademypour Samady
  • M A Shahzamanian

چکیده [English]

 We study the pairing of Fermi gases near the d-wave Feshbach resonance. Using Nozieres and Schmitt-Rink potential that produces the two –body energy Scattering amplitude, we have obtained an analytic solution of the gap equation and ground states by minimizing of energy at .

کلیدواژه‌ها [English]

  • d- wave pairing
  • Fermi gas superfluid
  • gap equation
  • ground state

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی