نویسندگان

چکیده

  خواص الکترونی شامل چگالی حالات انرژی، ساختار باند و شکل سطح فرمی در ترکیبات ابررسانای فرمیون سنگین 5 PuCoGa و 5 PuRhGa با انجام محاسبات بر اساس نظریه تابعی چگالی در تقریب چگالی موضعی به علاوه درنظر گرفتن تصحیح برهم‌کنش تک سامانه‌ای هابارد ( LDA+U ) مورد مطالعه قرار گرفته است. چگالی حالات الکترونی به دست آمده در توافق کلی با آزمایش طیف نمایی گسیل فوتونی است. باندهای با ویژگی f در ترکیب 5 PuCoGa در زیر سطح فرمی تشکیل می‌گردند در حالی که در 5 PuRhGa تعدادی از این باندها به بالای سطح فرمی منتقل می‌شوند. در مقایسه با محاسبات دیگر، اعمال تصحیح همبستگی الکترونی باعث جدا شدن بیشتر باندهای 2/7=j و 2/5=j از هم شده است. سطوح فرمی این ترکیبات نیز استخراج گردیده‌اند و مورد بررسی قرارگرفته‌اند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic structure of PuMGa5 (M = Co, Rh) heavy Fermion compounds

نویسندگان [English]

  • A Tavana
  • M Akhavan

چکیده [English]

 Electronic properties of heavy Fermion superconductors PuCoGa5 and PuRhGa5 consisting of density of states, band structure and the Fermi surface have been calculated based on density functional theory in the local spin density approximation plus on site Coulomb correlation (LSDA+U). Calculated density of states is in overall consistency with a photo emission experiment. The bands with f character in the PuCoGa5 mostly form below the Fermi level while in PuRhGa5 some of these bands shift to above the Fermi energy. Comparison with other calculations implies that application of correlation correction, more separates the j=7/2 and j=5/2 band from each other. Fermi surfaces have been also extracted and discussed .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy Fermion
  • electronic structure
  • density functional theory

تحت نظارت وف ایرانی