نویسندگان

چکیده

  آرایه‌ای متشکل از دو پیوندگاه جوزفسون را در نظر می‌گیریم که توسط پیوند سومی در یک یاخته مثلثی به هم جفت شده‌اند. شرایط بروز همنوازی از مرتبه غیرصحیح را بررسی کرده و نشان می‌دهیم وجود عدم تقارن در آرایه موجب پدیدار شدن مشتقهای مرتبه دوم و بالاتر یا جملات غیر سینوسی در معادلات توصیف کننده سیستم شده که در حضور میدان متناوب خارجی منجر به پله‌های کسری شاپیرو می‌شوند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamics of coupled Josephson junctions in an asymmetric triangular single plaquette

نویسندگان [English]

  • A R Valizadeh
  • M R Kolahchi
  • J P Straley

چکیده [English]

 We study the origin of subharmonic synchronization in arrays consisting of few over-damped Josephson junctions. We show that for asymmetric arrays, the evolution equations contain second (or higher) order derivatives or non-sinusoidal terms, both leading to fractional Shapiro steps in presence of external ac drive .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupled josephson junctions
  • fractional shapiro steps

تحت نظارت وف ایرانی