نویسنده

چکیده

  د ر این مقاله چگالی حالتهای مربوط به پیوندگاه دو ابررسانای دمای بالا با تقارن پارامتر نظم d-wave که توسط لایه عایق با ضریب عبور متناهی از یکدیگر جدا شده‌اند را به صورت تحلیلی بررسی می‌کنیم. محورهای c دو انباره ابررسانای دمای بالا موازی با یکدیگر و موازی با لایه عایق هستند در حالی که محورهای ab آنها دارای زاویه‌ای اختیاری نسبت به یکدیگر می‌باشند. برای بررسی سیستم فوق معادلات شبه کلاسیک آیلنبرگر را به صورت تحلیلی حل کرده، چگالی حالتها را برحسب انرژی رسم می‌کنیم و سپس اثر ضریب عبور لایه عایق، فاز جوزفسون و زاویه بین محورهای دو ابررسانا روی چگالی حالتها را بررسی می‌کنیم. مشاهده شده است که نمودارها با نمودارهای مربوط به پیوندگاه بین دو ابررسانای دمای پایین و همچنین با نمودارهای مربوط به دو ابررسانای دمای بالا با ضریب عبور کامل متفاوت است. به علاوه حالتهای بین گافی در انرژی -Δ

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Density of states of a d-wave Josephson junction: a pure analytical investigation

نویسنده [English]

  • GH R Rashedi

چکیده [English]

  In this paper, the density of states (DOS) of a planar d-wave Josephson junction is studied analytically. Two high temperature superconductors are separated by an interface with finite transparency coefficient. The c-axes are parallel to the interface and ab-axes have a mis-orientation. The tunneling occurs via the interface because of phase difference between superconducting bulks. The effect of reflection at the interface and mis-orientation on the DOS is investigated both analytically and numerically. It is observed that, DOS is totally different from the case of ideal transparent d-wave Josephson junctio. Also, the mid-gap states at the energies -Δ

کلیدواژه‌ها [English]

  • Josephson junction
  • high temperature superconductor
  • density of states

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی