نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

موقعیت نسبتا ثابت ستارگان در فضا و حرکت قابل پیش‌بینی زمین باعث شده است تا از ستارگان به عنوان یک منبع بسیار دقیق جهت ناوبری استفاده گردد. این روشها اگرچه روشهای ساده‌ای هستند اما بسیار زمان‌بر و پرهزینه بوده و نیازمند افرادی با تجربه و مهارت بالا در این زمینه می‌باشند علاوه بر این مشکلات، به وجود آمدن سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره‌ای باعث گردیده که از روشهای کلاسیک نجوم ژئودتیک بندرت استفاده گردد. اما با به کارگیری روشهای الکترواپتیکال نجوم ژئودتیک در ابتدای قرن بیست‌ویکم تغییرات اساسی در نجوم ژئودتیک به وقوع پیوست. امروزه با در اختیار قرار گرفتن دوربینهای رقومی با دقت هندسی و رادیومتریک بالا، فصل جدیدی در به کارگیری نجوم ژئودتیک در کاربردهای مختلفی نظیر تعیین وضعیت ماهواره، مختصات نجومی و مولفه‌های انحراف قائم، تحت عنوان نجوم ژئودتیک بینایی-مبنا گشوده شده است. چنانچه از ستارگان در راستای زنیت تصویربرداری شود، می‌توان مختصات نجومی محل را با دقتی بهتر از 0.01 ثانیه تعیین نمود. در این مقاله روش تعیین مختصات نجومی شرح داده شده و در خاتمه روش پیشنهادی بر روی تصویر اخذ شده از یک ایستگاه با مختصات نجومی معلوم آزمایش می‌شود. نتایج حاصل دستیابی به طول و عرض نجومی با دقت بسیار بالایی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Automatic astronomical coordinate determination using digital zenith cameras

نویسندگان [English]

  • S Farzaneh
  • MA Sharifi
  • F Samadzadegan

چکیده [English]

Celestial positioning has been used for navigation purposes for many years. Stars as the extra-terrestrial benchmarks provide unique opportunity in absolute point positioning. However, astronomical field data acquisition and data processing of the collected data is very time-consuming. The advent of the Global Positioning System (GPS) nearly made the celestial positioning system obsolete. The new satellite-based positioning system has been very popular since it is very efficient and convenient for many daily life applications. Nevertheless, the celestial positioning method is never replaced by satellite-based positioning in absolute point positioning sense. The invention of electro-optical devices at the beginning of the 21st century was really a rebirth in geodetic astronomy. Today, the digital cameras with relatively high geometric and radiometric accuracy has opened a new insight in satellite attitude determination and the study of the Earth's surface geometry and physics of its interior, i.e., computation of astronomical coordinates and the vertical deflection components. This method or the so-called astrogeodetic vision-based method help us to determine astronomical coordinates with an accuracy better than 0.1 arc second. The theoretical background, an innovative transformation approach and the preliminary numerical results are addressed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital Zenith cameras
  • SIFT
  • astronomical latitude and longitude
  • motion coherence theory

تحت نظارت وف ایرانی