نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

به دلیل نقش شتاب‌دهندگی، دولایه‌ها از اهمیت به‌سزایی در پلاسماها برخوردارند. در این مقاله توان و انرژی تابشی ناشی از شتابگیری ذرات باردار در دولایه‌های نسبیتی کیهانی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تأثیر حضور یونها در پلاسماهای چند نوعی که نمونه واقعی‌تری از پلاسماهای اخترفیزیکی‌اند بررسی شده است. با توجه به نقش شتابدهی دولایه‌ها، تابش نوعی اتلاف به حساب می‌آید ولی این تابش در تعیین برخی مشخصه‌های پلاسماهای اخترفیزیکی و سازوکارهای حادث شده در پلاسما، کاربرد دارد. نتایج نشان می‌دهند در پلاسماهای اخترفیزیکی این تابش تحت تأثیر مستقیم نوع و تعداد نسبی یونهای اضافی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of ions on relativistic double layers radiation in astrophysical plasmas

نویسندگان [English]

  • AM Ahadi
  • S Sobhanian

چکیده [English]

As double layers (DLs) are one of the most important acceleration mechanisms in space as well as in laboratory plasmas, they are studied from different points of view. In this paper, the emitted power and energy radiated from charged particles, accelerated in relativistic cosmic DLs are investigated. The effect of the presence of additional ions in a multi-species plasma, as a real example of astrophysical plasma, is also investigated. Considering the acceleration role of DLs, radiations from accelerated charged particles could be seen as a loss mechanism. These radiations are influenced directly by the additional ion species as well as their relative densities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • double layer
  • electromagnetic radiation
  • astrophysical plasma

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی