نویسندگان

چکیده

داده‌های نوری سیستم LS Del که از نوع W UMa می‌باشد، در صافیهای UBV مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای حل این سیستم از برنامه ویلسون 2003 استفاده شده است. در برنامه ون هم با در نظر گرفتن الگوی لگاریتمی کلینگ لسمیت و سوبیسکی برای پیدا کردن ضرایب تاریکی لبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سیستم تماسی بوده و هر دو مؤلفه حد روچ خود را پر کرده‌اند. رده طیفی مؤلفه اصلی و همدم این سیستم به ترتیب F8V و F5V در نظر گرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of light curve of the eclipsing binary system LS Del

نویسندگان [English]

  • M Akbari
  • B Khaleseh

چکیده [English]

In this paper we have analyzed the photometric data of LS DEL eclipsing binary system, which was W UMa one, in UBV filters. To solve light curves we use Wilson program 2003. We have found the darkening coefficients of the side by using Klinglesmith and Sobieski (1970) Algorithm in Van Hamme program. The results show that the system was a contacted one, and both primary and secondary components fill their limiting Roche lobe. The spectrums of primary and secondary components are F8V and F5V, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eclipsing binary stars
  • light curve
  • Ls Del system

تحت نظارت وف ایرانی