نویسندگان

چکیده

آشکارساز شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای از جمله آشکارساز‌های پرکاربرد در اندازه‌گیری شار نوترون‌های پالسی به‌خصوص در دستگاه پلاسمای کانونی می‌باشد. این آشکارساز از یک شمارنده گایگر- مولر با یک لایه نقره به عنوان ماده فعال شونده و پلی‌اتیلن به عنوان کند کننده نوترون‌ها تشکیل شده است. نوترون‌ها پس از کند شدن در پلِی‌اتیلن، ورقه نقره را فعال می‌کنند. با اندازه‌گیری فعالیت ورقه نقره در شمارنده گایگر- مولر مِی‌توان شدت نوترون‌ها را به‌دست آورد. در این مقاله نحوه طراحی و همچنین محاسبه ثابت کالیبراسیون این شمارنده با استفاده از کد مونت کارلو MCNP4C شرح داده شده است و در انتها ثابت کالیبراسیون به‌دست آمده با نتایج اندازه‌گیری با روش شمارش در اشباع با چشمه Am-Be مقایسه شده است. نتیجه حاصل از محاسبات تطبیق خوبی با اندازه‌گیری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calibration constant of a silver activation counter used with plasma focus devices

نویسندگان [English]

  • GR Etaati
  • R Amrollahi
  • V Doostmohammadi

چکیده [English]

The silver activation counters are commonly used for pulsed-neutron yield measurements especially in plasma focus devices. The counter normally consists of a Geiger-Muller tube along with silver foils and polyethylene (as a moderator), which is calibrated against an Am-Be radioisotope neutron source. The neutrons, after being slowed-down in the polyethylene, activate the silver foils. By measuring the foil activity with a Geiger-Muller counter, the neutron yield is determined. In the present paper, the activation counter’s calibration constant calculation using the MCNP4C code is explained. The calculated calibration constant is in good agreement with the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • silver activation counter
  • plasma focus
  • MCNP4C Code
  • calibration constant
  • neutron

تحت نظارت وف ایرانی