نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک حلقه کوانتومی با دو ناخالصی مغناطیسی یکسان و بدون برهم‌کنش را در نظر گرفته و با استفاده از نظریه موجبر، نوسانات آهارانوف- بوهم مربوط به ضریب عبور الکترون از این حلقه محاسبه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه ناخالصی‌ها در حالت درهم تنیده تکتایی باشند به ازای مقادیر خاصی از بردار موج الکترون ورودی، نوسانات آهارانوف- بوهم مستقل از ثابت جفت شدگی بین الکترون و ناخالصی‌ها می‌شود. همچنین نشان داده شده است چنانچه ناخالصی‌ها در حالت اسپینی در هم تنیده سه تایی باشند، با تنظیم شار و ثابت جفت شدگی می‌توان یک وارونگر اسپینی (دریچه NOT) با راندمان بالای 50% را طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of magnetic impurities on electron transmission in a quantum nanoring

نویسندگان [English]

  • L Eslami
  • M Esmaeilzadeh

چکیده [English]

In this paper we study the Aharonov-Bohm oscillations of transmission coefficient for an electron passing through a quantum nanoring with two identical magnetic impurities using quantum waveguide theory. It is shown that the Aharonov-Bohm oscillations are independent of the coupling constant between the electron and magnetic impurities for the singlet spin state of impurities, while for the other spin states of impurities the Aharonov-Bohm oscillations decrease rapidly with an increasing coupling constant. For a triplet spin state of impurities, we can use this system as a quantum NOT gate with an efficiency upper than 50% by adjusting the coupling constant between the electron and magnetic impurities and the magnetic flux passing through the ring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum ring
  • magnetic impurity
  • Aharonov-Bohm oscillations
  • spin entanglement
  • spin NOT gate

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی