نویسندگان

چکیده

دزیمترهای ترمولومینسانس، قرص‌های کوچکی هستند که برای اندازه‌گیری دز دریافتی ناشی از پرتوهای مختلف رادیواکتیو مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمول‌ترین آنها دزیمتر TLD-100 بوده که از خانواده فلوراید- لیتوم و حاوی ناخالصی‌های منیزیوم و تیتانیوم می‌باشد. در این تحقیق، ابتدا پودر فلوراید- لیتیوم با ناخالصی منیزیوم و تیتانیوم مخلوط شده و سپس پرس شدند و در ادامه نمونه‌ها به مدت زمان مشخص و تحت فشار کنترل شده تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. پس از اندازه‌گیری چگالی و سختی نمونه‌ها، منحنی درخشندگی آنها ترسیم و تصاویر میکروسکوپی نمونه‌های تولید شده تهیه گردید. بهترین فشار پرس در محدوده 6-8 ton/cm2، دمای حرارت دهی در محدوده 800-775 درجه سانتیگراد و مدت زمان حرارت دهی نمونه‌ها در محدوده 20-15 ساعت تعیین گردید. سپس پاسخ دزیمتر TLD-100 تولید شده تحت تابش پرتوهای گاما چشمه 60Co به میزان 500 mSv اندازه‌گیری شد. و مقادیر اندازه‌گیری با مقادیر به‌دست آمده توسط قرص‌های ساخت شرکت هارشا مقایسه گردید. ویژگی دزیمتری نمونه تولید شده نیز مطابق استانداردهای IEC-ISO 1066، ASTM E 668-00 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مقایسه‌ها توافق خوبی از نمونه تولید شده و نمونه هارشا را مطابق استاندارد نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production dosimeter LiF: Mg, Ti and comparison its responses with dosimeter LiF: Mg, Ti (TLD-100) in Harshaw company against of gamma rays

نویسندگان [English]

 • KH Mohammadi
 • R Sarraf Maamory
 • R Mohammadi
 • A Mosavi Zarandi

چکیده [English]

Thermoluminescence dosimeters are small tablets used with 3. 2*3. 2*0. 9mm^3 for measurement of received dose from radioactive various beams. The most common dosimeter is TLD-100 which is lithium-fluoride family and this dosimeter contain magnesium impurities. In this study, first lithium-flouride powder was mixed with titanium and controlled atmosphere samples were heated. After measuring of samples density and hardness, their glow curves were drawn and microscopic pictures of producted samples were provided. Of course, the reader should know that the best press pressure, the best range of temperature heating and the best range of samples heating were determined in 6-8 (ton/cm2), 775-800 ° C and 15-20 h, respectively [1]. Then, the response of producted TLD-100 under radiation of gamma sources, 60Co, was measured in 500 mSv rate and obtained values were compared with obtained values by Harshaw producted samples. Dosimetry characteristics of producted samples was evaluated according to ASTM E 668-00, IEC-ISO 1066 standards. The results of comparisions indicate good agreements between producted sample and Harshaw sample.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dosimetry
 • thermoluminescence
 • Glowcurve
 • Harshaw
 • gammaray
 • neutron
 • LiF

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی