نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر بازتاب سنجی نوترونی با نوترون‌های قطبیده به منظور مطالعه ساختار سطوح کاربردهای فراوانی یافته است. به طور مثال با اندازه‌گیری شدت و قطبش نوترون‌های بازتابیده از یک لایه مجهول با زیرلایه فرومغناطیس می‌توان نوع و ضخامت نمونه را تشخیص داد. اصول بازتاب سنجی نوترونی بر اساس حل معادله شرودینگر یک بعدی و یافتن ضریب بازتاب در مرز دو محیط ناپیوسته استوار است. در این مقاله با پیوسته در نظر گرفتن تغییرات پتانسیل در مرز دو محیط با استفاده از سه پتانسیل متفاوت خطی، اکارت و تابع خطا در مرز بین لایه‌ها، اثرات نرمی پتانسیل بر روی بازتابندگی، فاز ضریب بازتاب و قطبش نوترون‌های بازتابیده از نمونه را برای هر یک از این توابع بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of interfacial potential smoothness on reflectivity, phase, and polarization of reflected neutrons from magnetic films in neutron reflectometry

نویسندگان [English]

  • SS Soyouf Jahromi
  • SF Masoudi

چکیده [English]

In the past decades, neutron reflectometry have flourished as an applicable method to the study of thin films. As an example, the type and thickness of an unknown thin film which is mounted on top of a magnetic substratum could be determined by measuring the intensity and polarization of the reflected neutrons from the sample. Neutron reflectometry is based on solving the one dimentional schrödinger equation and determining the reflection coefficient at two distinct boundaries. In this paper by considering three smooth varying potential (linear, eckatrt and error function), we have investigated the effects of continuity of interfacial potential on determination of reflectivity, phase and polarization of reflected neutrons from the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neutron reflectometry
  • smooth potential
  • Eckart potential
  • error function

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی