نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر جایگزینی Ti به جای Mn بر روی خصوصیات ساختاری و الکتریکی منگنایت La0.8Sr0.2Mn1-xTixO3 پرداخته شده است. در این ترکیب یون‌های دیامغناطیسی +Ti4 در جایگاه یون‌های مغناطیسی +Mn3 و +Mn4 می‌نشینند و باعث تضعیف فرایند تبادل دوگانه در سیستم می‌شوند. نتایج اندازه‌گیری‌های مقاومت الکتریکی نشان می‌دهد که با افزایش میزان آلایش، دمای گذار عایق- فلز به سمت دماهای پایین‌تر جابه‌جا می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که با تغییر دمای کلوخه سازی، خواص الکتریکی و ساختاری تغییر می‌کنند، به‌طوری‌که با افزایش دمای کلوخه سازی ثابت‌های شبکه و حجم سلول واحد به‌طور منظم‌تری افزایش و مقاومت الکتریکی کاهش می‌یابد. کاهش اندازه‌‌ مقاومت در اثر افزایش دمای کلوخه سازی به این دلیل است که اندازه‌‌ دانه‌ها با افزایش دمای کلوخه سازی بزرگ‌تر شده و مقاومت مرزدانه‌ای کاهش پیدا می‌کند. برازش نمودار مقاومت الکتریکی نمونه‌ها با مدل SPH نشان داد که مقاومت الکتریکی نمونه‌ها تطابق خوبی با این مدل دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Ti substitution in Mn sites on the structural and electrical properties of La0.8Sr0.2MnO3 manganite

نویسندگان [English]

  • B Aslibeiki
  • P Kameli
  • H Salamati

چکیده [English]

In this study, the effect of Ti substitution on structural and electrical properties of La0.8Sr0.2Mn1-xTixO3 (0 ≤ x≤ 0.075) compounds have been investigated. The double exchange interaction mechanism weakens by substituting the nonmagnetic Ti4+ ions in Mn4+ and Mn3+ sites. The results show that with increasing the doping level, metal-insulator transition temperature shifts to lower temperatures and electrical resistivity increases. Also at higher sintering temperature, lattice parameters and unit cell volume increases regularly but resistivity decreases. Electrical resistivity reduction is due to the decreasing of the grain boundary resistivity. Electrical resistivity behavior of samples is in a good agreement with small polaron hopping (SPH) model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manganite
  • Ti doping
  • electrical resistivity
  • small polaron hoping

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی