نویسندگان

چکیده

در این طرحواره، با استفاده از روش گذار بی درروی سه پایه که در آن یک اتم چهار ترازی با سه پالس لیزری تشدیدی اندرکنش دارد، تحول زمانی سیستم کوانتومی را طوری طراحی می‌کنیم که در انتها، عملگر تحول زمانی سیستم به درگاه تک کیو- بیتی دوران تبدیل شود. زاویه‌‌ دوران در این درگاه، هولونومیک بوده و ماهیت هندسی دارد. وجود یک تاخیر زمانی خاص بین پالس‌های لیزری اعمال شده، برای وقوع عمل درگاه ضروری است. همچنین با حل عددی معادله‌‌ شرودینگر و معادله‌‌ لیوویل، اثر گسیل خود به‌خودی از تراز برانگیخته بر گذار جمعیت بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementation of one-qubit holonomic rotation gate by adiabatic passage

نویسندگان [English]

  • R Nader-Ali
  • M Amniat-Talab
  • M Saadati-Niari
  • M Mir-Mehdi

چکیده [English]

We propose a robust scheme, using tripod stimulated Raman adiabatic passage, to generate one-qubit rotation gate. In this scheme, a four-level atom interacts with three resonant laser pulses and time evolution of the corresponding coherent system is designed such that the rotation gate is implemented at the end of process. Rotation angle in this gate is holonomic and has a geometrical basis in the parameter space. We also explore the effect of spontaneous emission on the population transfer with numerical solution of Schrödinger and Liouville equations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One-qubit rotation gate
  • tripod-STIRAP
  • geometrical phase
  • spontaneous emission

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی