نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

تئوری کوانتومی برای یک مدار الکتریکی مزوسکوپی LC با بار گسسته بررسی شده است. با در نظر گرفتن نظریه‌‌ کالدیرلا-کانای در مطالعه‌‌ سیستم‌های اتلافی مکانیک کوانتومی، جریان ماندگاری و طیف انرژی یک مدارالکتریکی کوانتومی مزوسکوپی LC دارای مقاومت R تحت تاثیر یک میدان خارجی وابسته به زمان محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dissipative in quantum mesoscopic RLC circuits

نویسندگان [English]

  • H Pahlavani
  • A Razmjo

چکیده [English]

The quantum theory for a mesoscopic electric circuit with charge discreteness is investigated. Taking the Caldirola-Kanai Hamiltonian in studding quantum mechanics of dissipative systems, we obtain the persistent current and the energy spectrum of a damped quantum LC-design mesoscopic circuit under the influence of a time-dependent external field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charge discreteness
  • mesoscopic electrical circuits
  • dissipative systems
  • persistent current

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی