نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابررسانای BPCSCCO)) Bi1.64-xPb0.36CdxSr2Ca2Cu3Oy که در آن x=0.0, 0.02, 0.04, 0.06 می‌باشد به روش واکنش حالت جامد تهیه گردید. پذیرفتاری مغناطیسی نمونه‌ها اندازه‌گیری شده و ساختار آنها توسط XRD، SEM و EDX مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه وجود سرب برای تشکیل فاز Bi-2223 ضروری بوده، اما حضور کادمیوم به ایجاد درصد بالای فاز مذکور و پایداری آن کمک می‌کند. نتایج حاصل از الگوهای پراش و پذیرفتاری مغناطیسی نشان می‌دهند که مقدار کم کادمیوم و زمان پخت طولانی درصد فاز Bi-2223 را افزایش داده و پیوند بین‌دانه‌ای را بهبود می‌بخشد، به طوری که بیشترین فاز Bi-2223 مربوط به نمونه با زمان پخت 270 ساعت و آلایش کادمیوم به مقدار 0.04 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Magnetic and structure properties of Cd doping Bi-2223 superconductor

نویسندگان [English]

  • SE Mousavi Ghahfarokhi
  • M Zargar Shoushtari

چکیده [English]

In this paper, Bi1.64-xPb0.36CdxSr2Ca2Cu3Oy (BPCSCCO) superconductor with x = 0.0, 0.02, 0.04 and 0.06 is made by the solid state reaction method. The magnetic susceptibility measurements were performed using AC susceptometer. The microstructure and morphology of the samples have been studied by X-ray diffraction, scanning electron microscope and energy dispersive X-ray. The results show that the partial substitution of Pb for Bi in the Bi-based superconductor increases the volume fraction of Bi-2223 phase. We also found that by doping of Cd, the high Tc phase is promoted and stabilized in the Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O system. The results of the X-Ray diffraction patterns and magnetic susceptibility measurements show that the low amount of Cd and long annealing time enhance the fraction of Bi-2223 phase. The maximum value volume fraction of Bi-2223 phase for sample with annealing time of 270 hours and 0.04 of Cd doping is obtained

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic susceptibility
  • Bi-based superconductor
  • doping
  • cadmium

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی