نویسندگان

چکیده

خزش شار فعال شده گرمایی ابررسانای جدید Y3Ba5Cu8O18 ساخته شده با دمای گذار ابررسانایی K 102 مطالعه شده است. تحلیل پهن شدگی گذار از حالت بهنجار به حالت ابررسانایی در مقاومت الکتریکی روشن نمود که خزش شار فعال شده گرمایی سهم الکترونی در ناحیه مجاورت دمای بحرانی ابررسانایی Tc را توضیح می‌دهد. انرژی فعال‌سازی U در میدان‌های مغناطیسی زیر kOe 15 با تصحیح مدل خزش شار فعال شده گرمایی محاسبه شده است و انرژی میخکوبی با میدان مغناطیسی رابطه نمایی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Flux dynamics in Y3Ba5Cu8O18 superconductor

نویسندگان [English]

  • A Aliabadi
  • Y Akhavan-Farshchi
  • M Akhavan

چکیده [English]

We have studied the thermally activated flux creep of a newly fabricated superconductor Y3Ba5Cu8O18 with the superconducting transition temperature 102 K. Analysis of the transition spread from the normal state to superconducting state in the electrical resistivity revealed that the thermally activated flux creep explains the electron share in the vicinity of the transition temperature Tc. The activation energy U in a magnetic field below 15 kOe has been calculated by the corrected thermally activated flux creep model, and the pinning energy is exponentially related to the magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high temperature superconductor
  • flux dynamics
  • pinning energy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی