نویسندگان

چکیده

سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 الاییده به 10 درصد وزنی مالیک اسید، کلوخه سازی شده در دمای 800 ºC، با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی و چگالی جریان به صورت تابعی از میدان مغناطیسی و دما مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی میدانی چگالی جریان بحرانی Jc براساس مدل میخکوبش جمعی گردشاره‌ها بررسی شده است. یک میدان متقاطع، Bsb، عبور از ناحیه میخکوبش تک گردشاره‌ای به ناحیه میخکوبش دسته‌های کوچک از گردشاره‌ها نشان می‌دهد، مشاهده شده است. وابستگی دمایی Bsb (T) به خصوص در دماهای پایین در توافق خوبی با سازوکار میخکوبشδl، ناشی از نوسانات مسیر آزاد میانگین حامل بار، است. انرژی فعال سازی Uo تقریبا به صورت خطی با افزایش میدان مغناطیسی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fulx-pinning mechanism and activation energy in malic acid-doped MgB2

نویسندگان [English]

  • SR Ghorbani
  • M Bashi
  • A Broghani

چکیده [English]

Fulx-pinning mechanism and activation energy of MgB2 doped with 10 wt % malic- acid has been investigated by measurement of critical current density and resistivity as a function of magnetic fields and temperatures. The field dependence of the critical current density, Jc(B), was analyzed within the collective pinning model. A crossover field, Bsb, from the single vortex to the small vortex bundle-pinning regime was observed. For sintered sample, the temperature dependence of Bsb(T) at low temperature is in good agreement with the δℓ pinning mechanism, i.e., pinning associated with charge-carrier mean free path fluctuation. The activation energy was decreased linearly by increasing magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical current density
  • fulx-pinning mechanism
  • activation energy superconductor MgB2

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی