نویسندگان

هیوگو ژاپن

چکیده

تک بلورهای ترکیب شیمیایی Ba1-xKxBiO3 برای مقادیر 0 < x < 0.6 شامل ترکیبات ابررسانا و عایق با روش الکتروشیمیایی رشد داده شد. بلورهای رشد داده شده توسط آزمایش‌های پرتو ایکس پودری و لاوه به منظور تعیین ساختار بلوری، فازهای تشکیل شده و مقدار پتاسیم در ترکیب مشخصه‌یابی شدند. نوارهای فونونی این سیستم با روش پراکندگی ناکشسان پرتو ایکس اندازه‌گیری و بستگی آنها به مقدار پتاسیم و اندازه حرکت بلوری بررسی شد. با افزایش مقدار پتاسیم نوارهای فونونی با انرژی پایین تقریبا ثابتند در حالی‌که نوارهای با انرژی بالا به انرژی‌های بالاتر منتقل می‌شوند. افزایش قابل توجهی در مقدار انرژی فونونهای با انرژی بالا به همراه یک نرم‌شدگی فونونی در هنگام گذار عایق- ابررسانا با افزایش مقدار پتاسیم مشاهده شده است. این نرم شدگی ناهنجار شاهدی تجربی برای وجود برهم‌کنش قوی الکترون - فونون و نقش آن در تشکیل حالت ابررسانایی در این سیستم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Softening of high energy phonons by insulator-superconductor transition in Ba1-xKxBiO3 system

نویسندگان [English]

 • H Khosroabadi
 • J Kobayashi
 • K Tanaka
 • SH Miyasaka
 • S Tajima
 • H Uchiyama
 • A Baron

چکیده [English]

Single crystals of Ba1-xKxBiO3 compound for 0 < x

کلیدواژه‌ها [English]

 • superconductivity
 • insulator-superconductor transition
 • phonon softening
 • inelastic x-ray scattering

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی