نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

در این مقاله برخی خواص الکترونیکی ابررسانای جدید Sr2VO3FeAs از جمله چگالی حالت‌ها، ساختار نواری، چگالی ابر الکترونی و طول پیوندها در حالت پایه ارائه شده است. همچنین بر اساس N(Ef) در حالت پایه مقدار CV/T تخمین زده شده است. محاسبات به روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده خطی (FP-LAPW) در چهارچوب نظریه تابعی چگالی DFT با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of some electronics properties of new superconductor Sr2VO3FeAs in ground state

نویسندگان [English]

 • M Majidiyan
 • M Jami
 • J Baedi
 • M Hosseini
 • A Boroughani

چکیده [English]

In this paper, some electronics properties of new superconductor Sr2VO3FeAs, such as density of states, band structure, density of electron cloud and bound lengths in the ground state have been calculated. According to N(Ef) in ground state CV/T value has been estimated. The calculations were performed in the framework of density functional theory (DFT), using the full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method with the general gradient approximation (GGA).

کلیدواژه‌ها [English]

 • density functional theory (DFT)
 • General Gradient Approximation (GGA)
 • electronics properties
 • density of states
 • heat capacity
 • band structure

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی