نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

ما خواص ترابرد بار و اسپین مربوط به اتصال جوزفسون SNS در حد تمیز (ابررسانای سه‌تایی -فلز نرمال - ابررسانایی سه‌تایی) را با استفاده از معادلات نیمه‌کلاسیکی آیلنبرگر به‌دست می‌آوریم. سیستم ما شامل دو بلور ابررسانای اسپین سه تایی p-wave می‌باشد که به وسیله یک نانو لایه مس از همدیگر جدا شده‌اند. اثر ضخامت لایه فلز بین دو ابررسانا روی جریان اسپین و بار را بررسی می‌کنیم. موضوع دیگر بحث ما در این مقاله بررسی بستگی جریان اسپینی به چرخش دو بلور ابررسانای سه‌تایی نسبت به هم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Charge and spin currents in normal metal sandwiched by tow p-wave

نویسندگان [English]

  • Y Rahnavard
  • GH Rashedi

چکیده [English]

Charge and spin transport properties of a clean $SNS$ Josephson junction (triplet superconductor-normal metal-triplet superconductor) are studied using the quasiclassical Eilenberger equation of Green’s function. Our system consists of two p-wave superconducting crystals separated by a Copper nano layer. Effects of thickness of normal layer between superconductors on the spin and charge currents are investigated. Also misorientation between triplet superconductors which creates the spin current is another subject of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • triplet superconductor
  • Josephson current
  • spin current

تحت نظارت وف ایرانی