نویسندگان

چکیده

ایجاد بار الکتریکی در لایه‌های ابررسانا، مشخصه جریان - ولتاژ آرایه جوزفسون را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث ایجاد ناحیه‌ای به نام ناحیه شکست در نمودار جریان – ولتاژ سیستم می‌شود. ممکن است این بارها به علت تشدید پارامتری به صورت مد پلاسمایی نوسان کنند یا تغییر نامنظم داشته باشند. در این مقاله با استفاده از توابع همبستگی و خود همبستگی می‌خواهیم نواحی دارای مد پلاسمای طولی را از نواحی نامنظم متمایز کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of correlation and autocorrelation of supercurrent and charge in stacked Josephson junctions

نویسندگان [English]

  • M Hamdipour
  • Y Shukrinov
  • MR Kolahchi

چکیده [English]

Charge creation in superconductor layers affects current–voltage characteristics (CVC) of the Josephson junction array and creates a breakpoint region in CVC. This charge may oscillate in the form of longitudinal plasma wave, (LPW), or nonregularity. In this paper we intend to distinguish the region with LPW from the nonregular region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intrinsic Josephson junctions
  • Nano structures
  • HTSC
  • correlation function analysis

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی