نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

3 سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در تصویرگیری از بافت‌های مهم بدن نظیر قلب با روش‌های پزشکی هسته‌ای، به دلیل آنکه این بافت توسط بافت‌های دیگر و نیز قفسه سینه پوشانده شده است، پرتوهای گامای خارج شده از هر نقطه قلب در طول مسیر خود دچار تضعیف و پراکندگی می‌شوند و لذا کیفیت تصاویر حاصل کاهش می‌یابند. به منظور ارتقاء کیفیت تصاویر قلب، در این تحقیق ابتدا مهم‌ترین الگوریتم‌های تصحیح اثر تضعیف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت، سپس بهترین روش تصحیح اثر تضعیف پرتوها (Transmission Attenuation Correction) TAC با استفاده از فانتوم قلب، سیستم تصویرگیری Dual Head SPECT و یک چشمه خطی که حاوی 0.5mCi 201T1 (ماده رادیواکتیوی مشابه همان رادیوداروی تزریق شده به بیمار) می‌باشد و در کنار فانتوم قلب قرار می‌گیرد، به طور تجربی مورد آزمون قرار گرفت. این عمل مانند این است که قلب را علاوه بر تابش گسیلی (Emission)به صورت انتقالی (Transmission)و توسط چشمه خطی نیز تحت تابش قرار داده‌ایم. یکبار هم فانتوم قلب را در غیاب چشمه خطی با سیستم Dual Head SPECT تصویرگیری نمودیم. با این روش و پس از اعمال رابطه‌های تصحیح اثر تضعیف پرتوها، کیفیت تصاویر به نحو چشمگیری بهبود یافتند. لذا این تحقیق به خوبی نشان می‌دهد که بجای استفاده از سخت‌افزار گران قیمت تجاری TAC و چشمه‌های پرتوزای گران قیمت و دور از دسترس می‌توان به آسانی از یک چشمه خطی حاوی رادیو داروی تزریقی به بیمار به همراه الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق استفاده کرده و از مزایای آن نظیر افزایش کنتراست و رؤیت پذیری تصاویر حاصل از جاروب نمودن قلب با روش SPECT که به تشخیص ضایعات و بیماری‌های فیزیولوژیکی و عملکرد قلب، مخصوصا در افراد مسن و خانم‌ها بسیار کمک می‌کند، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new method for improvement of attenuation correction in cardiac imaging by SPECT system

نویسندگان [English]

  • A Karimian 1
  • M Mohamadrezaee 2
  • F Saddadi 3
  • GH Forozani 2

1

2

3

چکیده [English]

In nuclear medicine, studies of important tissues such as cardiac, the emitted photons from the cardiac before reaching the gamma detectors are attenuated and scattered by other tissues inside the thorax. Therefore, the quality and contrast of the image will be reduced. In this research, to improve the quality of cardiac images by SPECT system, the most convenient algorithms for attenuation correction were studied and assessed in the first step. Then the best method using the line source in Transmission Attenuation Correction (TAC) method was modified and the experimental data wase obtained by using this new and modified method, cardiac phantom, Dual Head SPECT system and a line source of 201Tl with the activity of about 0.5 mCi. The data was collected and obtained in two steps: (1) Scanning the cardiac phantom and line source which was beside the cardiac phantom this step involves using emission and transmission simultaneously. (2) Scanning the cardiac phantom in the absence of line source which means using emission data. Next, the suggested attenuation correction formula was used and the calculated attenuation coefficient for each pixel was calculated and applied to each pixel. Our results showed a nice improvement in contrast and visibility of the images by this simple and in imporoved expensive method. The advantages of this method include simplicity, the available radionuclide, improved accuracy, quality and contrast of the final image, and finally, cost – effectiveness. These advantages may help the nuclear medicine centers to improve their ability to detect the physiological and functional defects of the cardiac, especially in the elder and women patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transmission attenuation correction
  • SPECT
  • cardiac studies

تحت نظارت وف ایرانی