نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

برای به‌دست آوردن بیشینه توان خروجی از یک لیزر گاز کربنیک پیوسته با شارش محوری سریع گاز، می‌توان سرعت شارش گاز را به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه کرد. محاسبات نظری ما نشان می‌دهدکه توان خروجی لیزر پس از بهینه سازی سرعت شارش گاز از 500 وات که از سیستم تجربی به دست آمده به حدود 2203 وات افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of gas flow velocity for maximum output of a fast-axial-flow CW CO2 laser using genetic algorithms

نویسندگان [English]

  • AM Koushki
  • S Jelvani

چکیده [English]

To obtain the maximum output power of a fast-axial-flow CW-CO2 laser, gas flow velocity can be optimized by using genetic algorithms. Our theoretical approach shows that the gas flow velocity after optimization increases the laser output power substantially from 500W, obtained in our present system, to 2203W.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic algorithms
  • fast-axial-flow CW-CO2 laser
  • gas-flow velocity
  • optimization

تحت نظارت وف ایرانی