نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

با استفاده از روش PIC مسئله ناپایداری دو جریانی در پلاسما شبیه سازی شده است. زمان اجرای برنامه سری شبیه سازی و قسمت‌هایی که قابل موازی شدن هستند تعیین شد. سپس برنامه سری با استفاده از توابع MPI به‌صورت موازی درآمد. زمان اجرای برنامه سری برحسب تعداد نقاط شبکه بررسی شد و زمان اجرای برنامه موازی بر روی سه و پنج پردازنده برحسب تعداد نقاط شبکه مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به نتایج حاصل از آن تسریع برنامه موازی برحسب تعداد نقاط شبکه استخراج گردید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parallel PIC simulation for two stream instability

نویسندگان [English]

  • S Mohammadi
  • S Mohammadi

چکیده [English]

Two stream instability in plasma is simulated by PIC method. The execution time of the sequential and parallizable sections of the program is measured. The sequential program is parallelized with the help of the MPI functions. Then, the execution time of the sequential program versus the number of the grid points and the execution time of the parallel program on 3 and 5 processors versus the number of the grid points are obtained. Finally, by using these results the Speedup of the parallel program versus the number of the grid points is derived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • two stream instability
  • PIC method
  • speedup
  • sequential program
  • parallel program

تحت نظارت وف ایرانی