نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در برهم‌کنش‌های هادرونی نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده است اثر جرم هادرون‌های برهم کنش کننده روی نتایج مربوط به تابع توزیع انرژی هادرون خروجی است. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای اعمال این اثرات جرمی، که منجر به اصلاح روابط بنیادی درQCD خواهد شد، نشان خواهیم داد چگونه این اثرات جرمی نتایج را به صورت چشمگیری بهبود خواهد بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Hadron mass on the energy distribution function of Hadron

نویسندگان [English]

  • SM Moosavi Nejad 1
  • AN Khorramian 2

1

2

چکیده [English]

In the Hadronic interactions, the point which is less considered is the mass effect of interacting Hadrons on the energy distribution function of outgoing Hadrons. In this article we present a method to incorporate these mass effects which leads us to improve one of the basic formulas in QCD. In the end, we will show how these mass effects improve our previous results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fragmentation function
  • perturbative QCD
  • factorization theorem
  • light cone

تحت نظارت وف ایرانی