نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که به کمک روش همگرایی ضعیف، خوشه‌های کهکشانی را آشکارسازی کنیم. به این ترتیب که روش روزنه جرم را برای منطقه‌ای به وسعت 0.32 درجه مربع که توسط دوربین WFI در تلسکوپ MPG/ESO2.2 گرفته شده است اعمال نموده و قله‌های جرمی را بر اساس جرمشان و نه بر اساس روشناییشان آشکار می‌نماییم. برای این منظور از تابع فیلتر مناسب، به پروفایل برش و سپس پروفایل جرمی آن می‌رسیم. در نهایت قله‌های جرمی با اطمینان آشکارسازی بالاتر را استخراج می‌کنیم. انتقال به سرخ این مجموعه از قله‌های جرمی را می‌توان در تحقیق‌های بعدی به‌دست آورد و جرم دقیق آنها را محاسبه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Searching in GaBoDS deep survey for clusters of galaxies by weak gravitational lensing

نویسندگان [English]

  • M Rahimi 1
  • SA Najafi Shoushtari 2
  • S Ghassemi 2
  • MT Mirtorabi 1

1

2

چکیده [English]

The aim of the present work is detection of galaxy clusters based on weak gravitational lensing method. We apply mass aperture statistics method to 0.32 square degrees data obtained with the WFI@MPG/ESO 2.2 m telescope and detect mass peaks based on their mass not the luminosity. So by the application of proper filter function, shear profile and mass map are produced. Finally mass peaks with higher detection significance are extracted. In future works, redshift of these mass concentrations and so their mass can be obtained.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • weak gravitational lensing
  • galaxies
  • galaxy clusters

تحت نظارت وف ایرانی