نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

دراین مقاله اثرهای بی نظمی داخلی و لبه، بر روی چگالی حالات نانو روبان گرافینی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبه چگالی حالات، بر پایه حل دقیق عددی هامیلتونی تنگابست می‌باشد. جهت بررسی خواص ترابرد الکتریکی نانو روبان‌ها در حضور بی‌نظمی، جایگزیدگی و گستردگی توابع موج الکترونی را توسط پارامتر تشخیص IPR تعیین کردیم. در واقع شدت جایگزیدگی ویژه توابع هامیلتونی، پارامتر مناسبی جهت بررسی ترابرد سیستم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of disorder on density of states of graphene nano-ribbons

نویسندگان [English]

  • F Fazileh
  • B Mirza
  • M Ghorbani
  • Z Maghoul
  • B Mirza
  • MA Salehi

چکیده [English]

In the present paper, we calculate the effect of disorder on the density of states and localization of eigenstates of zigzag and armchair nano-ribbons. Both Anderson disorder model and quantom percolation are considered. The eigenstates of the disordered hamiltonian is calculated in a tight–binding approximation and the localization of eigenstates are characterized using the inverse participation ratio (IPR). Based on IPR data, the transport properties in the presence of disorder is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene nano-ribbons
  • disordered systems
  • density of states
  • inverse participation ratio

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی