نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه گیلان

3 مرکز پرتودرمانی رازی رشت

چکیده

  تعیین دُز جذبی چشم در هنگام پرتو درمانی سرطان‌های سر و گردن برای برآورد خطر ابتلا به سرطان ثانویه و آب مروارید ناشی از تابش ضروری است بدین منظور سنجش دُز چشم از 20 بیمار سرطانی که تحت پرتو درمانی با ماشین کبالت– 60 قرار می‌گرفتند توسط دُزیمترهای گرماتاب انجام گرفت. درمان بیماران با دو روش SAD و SSD مورد بررسی قرار گرفت برای هر میدان درمانی دو بج بر روی دو چشم که هر کدام حاوی 3 تراشه گرماتاب بودند استفاده شده است تا میزان عدم قطعیت نتایج کسب شده تقلیل یابد. دُز ناشی برای بیماران تحت درمان در ناحیه سر و گردن از مرتبه 80cGy تا 200cGy بوده است. در این بررسی گستره دُز دریافتی توسط چشم از 3.49mGy تا 639.1mGy و میانگین آن و 98.114mGy برآورد شده است که به طور متوسط 3% متوسط دُز سر و گردن تحت درمان است. بیشترین سهم دُز چشم هنگامی است که چشم در مقابل چشمه قرار دارد. این در حالی است که اگر فاصله مرکز چشم از لبه میدان کمتر از 3 سانتیمتر باشد میانگین دز دریافتی چشم 12 درصد میانگین دز درمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of eye absorbed doses in head & neck radiotherapy practices using thermoluminescent detectors

نویسندگان [English]

  • Gh Bagheri 1
  • M Sakhaee 2
  • M Vahabi-Moghaddam 3

1

2

3

چکیده [English]

 Determination of eye absorbed dose during head & neck radiotherapy is essential to estimate the risk of cataract. Dose measurements were made in 20 head & neck cancer patients undergoing 60Co radiotherapy using LiF(MCP) thermoluminescent dosimeters. Head & neck cancer radiotherapy was delivered by fields using SAD & SSD techniques. For each patient, 3 TLD chips were placed on each eye. Head & neck dose was about 700-6000 cGy in 8-28 equal fractions. The range of eye dose is estimated to be (3.49-639.1 mGy) with a mean of maximum dose (98.114 mGy), which is about 3 % of head & neck dose. Maximum eye dose was observed for distsnces of about 3 cm from edge of the field to eye.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patient exposures
  • radiotherapy doses
  • scattered radiation
  • TLD
  • cataract

تحت نظارت وف ایرانی