نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 مرکز فنی اتومبیل و الکترونیک صنعتی KAI، اتریش

چکیده

  خواص مکانیکی ومنحنی‌های تنش-کرنش سه فلز مس، نقره و طلا با ساختار تک‌بلوری ایده‌آل به صورت ابتدا به ساکن محاسبه شد. حوزه‌های الاستیک و پلاستیک و چگونگی گذار بین این دو حوزه بررسی شد. تنش تسلیم و شیب این منحنی‌ها در حوزه الاستیک نشان از تـُردی مس نسبت به دو فلز دیگر دارد. توپولوژی چگالی بار نیز برای این سه فلز به صورت ابتدا به ساکن محاسبه و تحلیل شده است. بررسی نتایج حاصل از تحلیل توپولوژی چگالی بار و منحنی‌های تنش-کرنش نشان از ماهیت توپولوژی گذار الاستیک-پلاستیک این فلزات در کرنش 25% دارد. نحوه تغییر خواص نقاط بحرانی، به ویژه نقاط پیوند نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Topological description of mechanical behavior of Cu, Ag and Au: A first-principle study

نویسندگان [English]

  • M Saghayezhian 1
  • SJ Hashemifar 1
  • H Akbarzadeh 1
  • J Zarbakhsh 2

1

2

چکیده [English]

 Mechanical properties and stress-strain curves of Cu, Ag and Au single crystals are calculated using ab initio methods. Elastic and Plastic regions are scrutinized. Yield stress and slope of these curves can shed light on brittlenesss and ductility of these metals that prove Cu, despite its high ultimate tensile strength, is less ductile than Au and Ag. Analysis of topology of charge density along with stress-strain curves shows that the elastic-plastic transition accompanies topological transition and for these metals, both transitions occur in the same strain. Some charactristics of critical point, especially bond points, are inspected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mechanical properties
  • quantum stress
  • stress-strain curve
  • topology of charge density

تحت نظارت وف ایرانی