نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

  حالت‌های پیوند ظرفیت تشدیدی کاندیداهای مناسبی برای حالت پایه مدل هایزنبرگ در شبکه‌های مختلف دوبعدی می‌باشند. اگر یکی از این پیوندها را بشکنیم و حالت اسپین یکتایی‌اش را به سه‌تایی تبدیل کنیم، حالت برانگیخته موسوم به تریپلون به دست می‌آید. در این مقاله روابط هم‌پوشانی بین هر دو حالت RVB و همچنین اثر si.sj روی حالت‌های RVB که دارای تعداد تریپلون دلخواه هستند را به دست می‌آوریم. این روابط کلی می‌باشند و مستقل از نوع هندسه شبکه می‌باشند و از این نظر قواعد حسابان به دست آمده در این مقاله می‌تواند مرجع قابل اعتمادی در محاسبات انرژی حالت پایه و حالت‌های برانگیخته، همبستگی و... در نظریه پیوندهای ظرفیتی تشدیدی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formalism of overlaps of valence bond states with any number of triplon

نویسندگان [English]

  • E Ghorbani 1
  • SA Jafari 2
  • F Shahbazi 1

1

2

چکیده [English]

  Resonating valence bond (RVB) states are suitable candidates for ground state of the Heisenberg model on various two dimensional lattices. When a singlet valence bond is broken to produce a triplet state, the resulting excitation is called a triplon. In this paper, we obtain formulas for the overlap and also matrix elements of si.sj operator between states with arbitrary number of triplons . Our results are valid for any 2D lattice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resonwting valence bound
  • two dimensional lattice
  • triplon

تحت نظارت وف ایرانی