نویسندگان

دانشگاه دامغان

چکیده

  در لایه‌های نازک اکسید ژرمانیوم، پس از تهیه لایه نازک در اثر بازپخت، نانوساختارهای ژرمانیوم تولید شدند. نوارهای فوتولومینسانس در ناحیه‌های مرئی و فروسرخ به ترتیب در نمونه‌های بازپخت شده در 350 درجه سانتیگراد و 400 درجه سانتیگراد مشاهده شدند. این گستره‌های متفاوت فوتولومینسانس به ترتیب به وجود نقص‌های ساختاری در ماتریس اکسید و اثر حبس کوانتومی در نانوساختارهای ژرمانیوم نسبت داده می‌شوند. زمان واهلش و بستگی به دما برای نوارهای مختلف لومینسانس مورد مطالعه قرار گرفت که توصیف ما را درباره منشاء لومینسانس تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Temperature dependence of continuum and time resolved photoluminescence of germanium nanostructures

نویسندگان [English]

  • M Ardyanian
  • SA Ketabi

چکیده [English]

  Germanium nanostructures were generated in the post annealed germanium oxide thin films. Visible and near infrared photoluminescence bands were observed in the samples annealed at 350°C and 400°C, respectively. These different luminescence ranges are attributed to the presence of the defects in oxide matrix and quantum confinement effect in the germanium nanostructures, respectively. Decay time and temperature dependence of the luminescence for different bands were investigated, which confirmed our idea about the origin of the luminescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photoluminescence
  • nanostructures
  • Germanium
  • temperature dependence

تحت نظارت وف ایرانی