نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه صنعتی کلاوستال آلمان

چکیده

  در این مقاله یک حسگر لیزری حساس با اندازه فیزیکی کوچک برای ردیابی مولکول‌های آلاینده در خروجی حاصل از یک احتراق صنعتی ساخته و به کار گرفته شده است. دستگاه یاد شده به تار نوری مجهز شده و چشمه لیزری آن یک دیود لیزر DFB است که در ناحیه طیف فروسرخ نزدیک تابش می‌کند. توانایی حسگری این دستگاه را با ردیابی گازهای مونواکسید کربن و متان در دودکش خروجی ناحیه نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه که در دمای 600 درجه سانتی‌گراد کار می‌کند نشان داده ایم. در این ردیابی از روش طیف نمایی با مدوله سازی طول موج لیزر استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهند که دستگاه یاد شده قابلیت لازم برای حسگری و پایش مولکول‌های آلاینده در محیط‌های خشن صنعتی به صورت هم‌زمان و درجا با حساسیت بالا را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Field detection of CO and CH4 by NIR 2f modulation laser spectroscopy

نویسندگان [English]

  • A Khorsandi 1
  • S Bagherian 1
  • S Ghavami Sabouri 1
  • C Romano 2
  • W Schade 2

1

2

چکیده [English]

  A novel compact fiber-coupled NIR system based on a DFB diode laser source is employed as a portable and sensitive gas sensor for trace detection of combustion pollutant molecules. We demonstrate the performance of such an NIR gas sensor by tracing the absorption lines of CO and CH4 using 2f-WMS technique at moderate temperature of T ~ 600°C in the recuperator channel of an industrial furnace provided by Mobarakeh steel company. This measurement shows the excellent sensitivity of the applied NIR gas sensor to the on-line and in-situ monitoring of such molecular species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wavelength modulation spectroscopy
  • NIR gas sensor
  • DFB tunable laser

تحت نظارت وف ایرانی