نویسنده

دانشگاه شهرکرد

چکیده

  با استفاده از یک مدل ساده، دینامیک آبشاری اتم کائونیک نیتروژن در هدف گازی نیتروژن شبیه سازی شده است. در این مدل فرآیندهای گذار تابشی، اوژه داخلی، پرشدن مجدد لایه الکترونی K ،جذب قوی و واپاشی کائون در نظر گرفته شده است. با روش مونت کارلو اثر فرآیند پرشدن مجدد لایه الکترونی K بر روی بعضی کمیت‌های دینامیک آبشاری مانند بهره پرتوهای ایکس، متوسط جمعیت الکترون‌ها در لایه K ،کسر جذب قوی و زمان متوسط واانگیختگی بررسی شده است. با برازش دادن مقادیر محاسباتی بهره پرتوهای ایکس به مقادیر تجربی، آهنگ پرشدن مجدد لایه الکترونی K در بازه 0.1 تا 0.6 ps-1 پیش بینی می‌شود. این نتیجه با محاسبات نظری نیز در توافق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of cascade dynamics of kaonic nitrogen atom by Monte-Carlo method

نویسنده [English]

  • M Raeisi Gahroei

چکیده [English]

 Cascade dynamics of kaonic nitrogen atom (K-N) in a gaseous target was simulated using a simple model. In this model the radiative transitions, internal Auger, K-electron refilling, nuclear absorption, and kaon decay processes were included. The effect of the K-electron refilling process on some of quantities of cascade dynamics such as X-ray yields, the averaged K-electron shell number, fraction of the nuclear absorption and the averaged de-excitation time was studied by Monte-Carlo method. Using a fitting method, the range of K-electron refilling rate was predicted between 0.1 to 0.6 ps-1. This result is in agreement with the theoretical value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kaonic atom
  • nuclear absorption
  • cascade dynamics
  • Monte-Carlo method

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی