نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

نظریه ابرساختارهای جبری تعمیمی از نظریه ساختارهای جبری سنتی است. به لحاظ اهمیت و دیدگاه جدید موجود در این نظریه، در این مقاله سعی می‌شود ضمن بیان دیدگاه‌ها و تعاریف بنیادی ابرساختارها به کاربرد آن در دو شاخه فیزیک هسته‌ای و فیزیک ذرات بنیادی بپردازیم. در این کار قصد داریم با به کارگیری این شاخه جدید از ریاضیات، به توصیف نظم موجود در گروهی از فرآیندهای برهم‌کنشی از قبیل برهم کنش لپتون‌ها در فیزیک ذرات بنیادی و همجوشی هسته‌ای در ستارگان در فیزیک هسته‌ای بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extension of algebraic hyperstructures theory to the elementary particle physics and nuclear physics

نویسندگان [English]

  • SM Moosavi Nejad
  • M Eslami Kalantari
  • A Dehghan Nezhad

چکیده [English]

Algebraic hyperstructures theory is a natural extension of the classical‎ ‎algebraic structures‎. Because of importance and new viewpoints in this theory, we try to apply this theory to the elementary particle physics and nuclear physics presenting the definitions and the concepts of the algebraic hyperstructures. In this work we intend to use this new branch of mathematics to describe the interaction between leptons in the elementary particle physics and the fusion processes in the nuclear physics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • algebraic
  • hyperstructures
  • hyperaction
  • lepton
  • fusion

تحت نظارت وف ایرانی