نویسنده

دانشگاه زابل

چکیده

  ساده ترین مدار معادلی که ممکن است برای توصیف پاسخ الکتریکی یک رسانای یونی به کار رود عبارت است از یک مقاومت الکتریکی و یک خازن که به طور موازی به هم متصل شده اند. نیم‌دایره امپدانس حاصل از این مدار معادل یک نیم‌دایره کامل است، در حالی که حاصل داده‌های تجربی معمولا به صورت نیم‌دایره فشرده شده بوده، و از این رو متفاوت با نیم‌دایره‌های کامل هستند. برای توصیف این رفتار معمولا به جای خازن از عنصر دیگری به نام عنصر فاز ثابت استفاده می‌شود، که پارامترهای تعریف شده در آن به صورت تجربی تعیین می‌شوند. تنها توصیف فیزیکی ارائه شده برای این عنصر، توصیفی است بر اساس ناهمواری ‌ های سطح خارجی جسم موسوم به نظریه فراکتال. در این مقاله ضمن مطالعه و بررسی ناهمواری‌های سطح بر اساس داده‌های تجربی و رد تاثیر آن در فشردگی نیم‌دایره امپدانس، یک مدار معادل برای رساناهای یونی بر اساس مدل عدم تطابق و واهلش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of fractal and CMR models to investigate ionic conductivity

نویسنده [English]

  • MR Shoar Abouzari

چکیده [English]

  A simple equivalent circuit to explain the electrical response of an ionic conductor is a parallel circuit consisting of an electrical resistance and a capacitor. Impedance semicircle of such a circuit is exactly a semicircle, but the impedance semicircle of experimental data is a depressed one. To explain this deformed shape of semicircle, usually CPE (constant phase element) is used in equivalent circuit instead of the capacitor. There are just a few theoretical researches about this element, which explain the deformed shape b y fractals based on the surface roughness. The present work investigated the surface roughness and rejected its influence on the shape of impedance semicircle by using experimental data. An equivalent circuit is offered for ionic conductors based on the CMR “Concept of Mismatch and Relaxation” model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ioinic conductivity
  • CMR
  • equal circuit
  • impedance semicircle
  • fractal
  • surface roughness

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی