نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

  در این کار با استفاده از روش وردشی با پایین‌ترین مرتبه قید، و نوع توسعه یافته آن انرژی حالت پایه قطره مایع نرمال هلیوم-3 در دمای صفر مطلق محاسبه می‌‌گردد. توزیع‌های مختلف چگالی، از جمله گؤسی ، شبه گؤسی و وود-سکسون را مورد استفاده قرار داده و سپس نشان می‌‌دهیم که برای تشکیل حالت مقید قطره مایع نرمال هلیوم-3 به حداقل 20 اتم هلیوم نیاز داریم. البته این تخمین بسته به انتخاب توزیع‌های مختلف چگالی و شعاع اتم هلیوم -3 تا حدود 300 اتم افزایش می‌‌یابد. مقادیر به‌دست آمده برای انرژی حالت پایه و تعداد اتم‌های تشکیل دهنده قطره در مقایسه با روش‌های دیگر از جمله روش مونت کارلوی وردشی و پخشی و روش نظریه تابعی چگالی توافق خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ground state energy of 3He droplet in the LOCV framework

نویسندگان [English]

 • M Modarres 1
 • S Motahari 2
 • A Rajabi 2

چکیده [English]

 The (extended) lowest order constrained variational ((E) LOCV) method was used to calculate the ground state energy of liquid helium 3 (3He) droplets at zero temperature. Different types of density distribution profiles, such as the Gaussian, the Quasi-Gaussian and the Woods-Saxon were used. It was shown that at least, on average, near 20 3He atoms are needed to get the bound state for 3He liquid droplet. Depending on the choice of the density profiles and the atomic radius of 3He, the above estimate can increase to 300. Our calculated ground state energy and the number of atoms in liquid 3He droplet were compared with those of Variational Monte Carlo (VMC) method, Diffusion Monte Carlo (DMC) method and Density Functional Theory (DFT), for which a reasonable agreement was found.

کلیدواژه‌ها [English]

 • normal liquid helium 3
 • helium 3 droplets
 • LOCV
 • ELOCV
 • ground state energy
 • density distribution profile
 • Gaussian distribution profile
 • quasi-Gaussian distribution profile
 • Wood-Saxon distribution profile
 • Lennard-Jones potential

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی