نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  با وارد کردن نانو ذرات مغناطیسی در بلورهای مایع نماتیک، ترکیبات کلوئیدی پایداری از نماتیک‌ها به دست می‌‌آیند که فرونماتیک خوانده می‌‌شوند. رفتار این نوع ترکیبات در میدان‌های مغناطیسی به انرژی چنگ زدگی، میزان تراکم نانو ذرات، اندازه و شکل آنها، علامت ناهمسانگردی مغناطیسی بلور مایع و نیز سمت‌گیری نسبی بردارجهت نما و گشتاور مغناطیسی ذرات بستگی دارد. در این مقاله به بررسی اثر برخی از این پارامتر‌ها می‌‌پردازیم . شدت میدان گذار را در حضور این ذرات به دست آورده و نشان می‌‌دهیم که در مقایسه با بلور مایع نماتیک خالص، در شرایط ناهمسانگردی مثبت، میدان گذار با افزایش کسر حجمی کاهش می‌‌یابد. نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با مشاهدات تجربی نشان می‌‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural deformations in liquid crystals with dispersed magnetic nano-colloids

نویسندگان [English]

  • S Shoarinejad
  • D Naseri

چکیده [English]

 The stable colloidal dispersions of magnetic nano-particles in nematic liquid crystals are called ferronematics. Their behaviour in magnetic fields depends on various parameters such as anchoring energy, magnetic anisotropy, and shape and volume fraction of the particles. In the present paper, the threshold field is obtained for these colloidal nematics. Then, the influence of magnetic anisotropy, cell thickness, magnetic moment, and volume fraction of the particles are discussed . It is found that due to the influence of some effective parameters, the threshold field changes when compared to pure nematic liquid crystals. The obtained results are consistent with the reported experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nematic
  • colloid
  • Fredericks transition

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی