نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

  پرتاب‌های جرم تاجی بزرگ و کوچک مقیاس خورشید در تصاویر فرابنفش دور استرو مشاهده می‌شوند. این پدیده‌های فورانی معمولا با تاریکی و روشنایی شبیه به موج همراه می‌باشند. داده‌های قرص کامل خورشید در 26 آوریل 2008 ماهواره استرو عقب با آهنگ زمانی 10 دقیقه و 150 ثانیه و اندازه سلول 1.59 ثانیه قوسی در طول موج 195 و 171 آنگستروم تحلیل شده است. روشنایی‌های شبیه به موج بزرگ مقیاس دارای سرعت میانگین 221 کیلومتر بر ثانیه و روشنایی‌های کوچک مقیاس دارای سرعت 6 کیلومتر بر ثانیه می‌باشند. همچنین روشی با استفاده از گشتاور زرنیک و ماشین بردار پشتیبان برای تعیین موقعیت رویداد به کار برده می‌شود. با استفاده از این روش تعداد 697 فوران کوچک مقیاس در 3 ناحیه از قرص در تمام روز تخمین زده می‌شود. تعداد این رویدادها در زمان وقوع پرتاب‌های جرم تاجی خورشید افزایش می‌یابند. تاریکی‌های کوچک مقیاس نیز دارای سرعت میانگین 13.8 کیلومتر بر ثانیه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Large and small solar coronal mass ejections

نویسندگان [English]

  • N Alipour Rad
  • H Safari

چکیده [English]

 The large and small Coronal Mass Ejections (CMEs) and mini-CMEs are observed by the Extreme Ultra Violet Imager (EUVI) on the Solar Terrestrial Relation Observatory (STEREO). These eruption events are usually associated with dimming and wave-like brightenings. Here, the images of the full sun on 26 Apr 2008 with STEREO spacecraft (behind) with the cadences of 10 minutes and 150 seconds and pixel size of 1.59 arcsecond in pass band 195 and 171 Å were analyzed. The velocities of the large and small wave-like brightening were 221 km.s-1 and 6 km.s-1, respectively. The zernike moments of events and non-events were computed and these features were fed to the Support Vector Machine (SVM) classifier. Using this method, 697 mini-CMEs on three different regions of solar corona were detected. The number of mini-CMEs was increased when the CMEs occurred. The average velocity of mini-dimmings was 13.8 km.s-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun
  • CME
  • small scale events

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی