نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

  در این مقاله رسانندگی الکترونی یک بسپار پلی‌پیرول ( PPy ) متصل به دو هادی فلزی در رهیافت بستگی قوی و به روش تابع گرین بررسی شده است. در ابتدا ساختار پلی‌پیرول را به کمک روش بازبهنجارش، به یک ساختار یک بعدی تبدیل کرده، سپس رسانندگی آنرا برحسب طول بسپار، انرژی پرش اتصال با هادی‌ها به دست آورده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که در نواحی گاف، با افزایش طول و کاهش انرژی پرش اتصال‌ها، رسانش الکترونی کاهش می‌یابد و هر چه اندازه گاف انرژی بزرگ‌تر شود، تونل‌زنی الکترون سخت‌تر صورت می‌گیرد. همچنین در ناحیه تشدیدی به دلیل وجود اتم نیتروژن در ساختار حلقوی بسپار پدیده فانو رزونانس مشاهده می‌شود. بعلاوه می‌توان با اتصال یک عامل شیمیایی به اتم نیتروژن انرژی جایگاهی آنرا طوری تغییر داد که در انرژی فرمی سامانه، بسپار رفتار فلزی از خود نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The electronic conductance of polypyrrole (PPy) molecular wires and emergence of Fano resonance phenomena

نویسندگان [English]

  • M Mardaani
  • M Mardaani
  • S Ansary

چکیده [English]

In this paper, we studied the electronic conductance of a polypyrrole polymer, which is embedded between two semi-infinite simple chains by using Green’s function technique in tight-binding approach. We first reduced the center polymer to a one dimensional chain with renormalized onsite and hopping energies by renormalization method. Then, we calculated the system conductivity as a function of incoming electron energy, polymer length and contact hopping terms. The results showed that by increasing polymer length and decreasing contact hopping energies, the conductance decreases in the gap regions. This means that for larger gaps, the electron tunneling happens with more difficulty. Moreover, at the resonance area, due to the existence of nitrogen atom in the polymer cyclic structure, the Fano resonance will emerge. Furthermore, the polymer can behave like a metallic chain by variation of the value of nitrogen on-site term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polypyrrole
  • conductance
  • tight-binding
  • renormalization
  • Green’s function

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی