نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

  در این مقاله، بر اساس نظریه تابعی چگالی و با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته، پس از بهینه‌سازی ساختار نانوسیم‌های اکسید روی با سطح غیر‌اشباع و اشباع‌ شده با اتم‌های هیدروژن در جهت [000 1  ] ، به مطالعه اثرات فشار تک‌محور بر ساختار نانوسیم و محاسبه مدول یانگ و ضریب مؤثر پیزوالکتریک آنها پرداخته‌ایم. همچنین تأثیر فشار تک محور بر قسمت موهومی تابع دی الکتریک را نشان داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surface saturation effect on mechanical and optical properties of ZnO nanowires

نویسندگان [English]

  • S Yazdani
  • K Mirabbaszadeh

چکیده [English]

 In this work, on the basis of density functional theory and the generalized gradient approximation (GGA) we optimized the electronic structure of the unsaturated and hydrogen saturated ZnO nanowires with [0001] orientation. Studying the effects of a uniaxial strain on the nanowires, we calculated the Young’s modulus and the effective piezoelectric coefficient of the nanowires. Furthermore, the effect of this uniaxial strain on the imaginary part of dielectric function of the nanowires was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanowire
  • Young modulus
  • piezoelectricity
  • dielectric function

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی